มหกรรมหลักประกันทางธุรกิจ และการนำทรัพย์เข้าถึงแหล่งทุน

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แถลงข่าวการจัดงาน"มหกรรมหลักประกันทางธุรกิจ
และการนำทรัพย์ เข้าถึงแหล่งทุน" ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ณ ห้อง Studio ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 โดยกำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สวนเทพปทุม
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี