มาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดงานสัมมนา \'การบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ปี 2565\' โดยมีนางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และผู้บริหารกรม เข้าร่วมฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์สู่เกณฑ์มาตรฐาน โดยปีนี้ กรมฯ มุ่งเน้นผลักดันให้ธุรกิจแฟรนไชส์มีการปรับตัวและฟื้นตัวหลังวิกฤตการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ SME และธุรกิจแฟรนไชส์ ซึ่งเป็น \'โจทย์สำคัญ\' สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องเรียนรู้ และประยุกต์การบริหารจัดการธุรกิจให้สอดคล้องและตอบโจทย์สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้น ธุรกิจแฟรนไชส์จำเป็นต้องมีระบบการบริหารจัดการที่ดีได้มาตรฐาน ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง ท่ามกลางสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ภายในงานมีการเสวนาพิเศษ เรื่อง \'ถอดบทเรียนธุรกิจแฟรนไชส์ในสถานการณ์โควิด\' โดยมีผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาฯ แบบออฟไลน์ จำนวน 54 คน ผ่านระบบ Zoom จำนวน 129 คน และ Facebook Live จำนวน 220 คน งานจัดขึ้น ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565