เตรียมความพร้อมให้บริการรับงบการเงิน

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการให้บริการรับงบการเงินและบัญชีผู้ถือหุ้น โดยมีนายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมฯ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมผ่านระบบ Application Zoom ณ ห้อง Conference ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565