C-commerce : Chat ช่วย Shop

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "C-commerce : Chat ช่วย Shop" เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจรองรับการค้ายุคดิจิทัลแก่ภาคธุรกิจ ตลอดจน นำเทรนด์ C-commerce ที่กำลังได้รับความนิยมในโลกออนไลน์ มาช่วยเสริมเทคนิคการขาย ซึ่งเป็นรูปแบบที่เน้นความง่าย สะดวก รวดเร็ว ตอบโจทย์ และเข้าถึงลูกค้าผ่านช่องทางการสนทนา หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ช่วยให้สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าเพิ่มมากขึ้น กระตุ้นการตัดสินใจซื้อ และปิดยอดขายได้อย่างรวดเร็ว งานจัดขึ้น ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565