ขยายการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์ สู่ 5 พาณิชย์จังหวัดนำร่อง

นายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิด 'โครงการอบรมเกี่ยวกับการพิจารณาคำขอจดทะเบียนที่ยื่นผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ระยะที่ 1' ผ่าน Application ZOOM ห้องม่วงนที วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเข้าร่วมอบรมฯ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ขยายการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านระบบ e-Registration สู่ 5 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนำร่อง (ระยะที่ 1) : นนทบุรี เชียงใหม่ ชลบุรี สุราษฎร์ธานี อุดรธานี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยนิติบุคคลที่ยื่นจดทะเบียน e-Registration ที่มีที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่อยู่ในจังหวัดใด ก็จะให้นายทะเบียนที่ประจำอยู่ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนั้นเป็นผู้พิจารณาและรับจดทะเบียนฯ จากเดิมที่ให้นายทะเบียนส่วนกลางเป็นผู้พิจารณาคำขอจดทะเบียนทั้งหมดแบบรวมศูนย์ ทำให้ช่วยย่นระยะเวลาการจดทะเบียนนิติบุคคลทางออนไลน์ให้มีความรวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิม โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 นี้ เป็นต้นไป และขยายการให้บริการพิจารณาคำขอจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ให้ครอบคลุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศในระยะต่อไป