บันทึกเทปสื่อวีดิทัศน์ 'แถลงความสำเร็จโครงการ Saphan Digital'

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า บันทึกเทปสื่อวีดิทัศน์ 'แถลงความสำเร็จโครงการ Saphan Digital' โดยโครงการฯ ดังกล่าวเป็นความร่วมมือ ระหว่าง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กับ บริษัทกูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมทั้งวิสาหกิจชุมชนไทย เป็นการส่งเสริมความรู้และทักษะการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมกว่า 100,000 ราย นับเป็นความสำเร็จที่เกินความคาดหมายของ 2 หน่วยงานได้กำหนดไว้ สถานที่บันทึกเทป คือ ห้องม่วงมณี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565