กิจกรรมสร้างประสบการณ์ตลาดชั้นนำร่วมกับธุรกิจโลตัสส์

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุม
\'เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมสร้างประสบการณ์ตลาดชั้นนำร่วมกับธุรกิจโลตัสส์\' ซึ่ง
เป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กับกลุ่มธุรกิจโลตัสส์
ในการสนับสนุน ผู้ประกอบการที่อยู่ในการส่งเสริมของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกระดับ
ให้สามารถขยายช่องทางการตลาดที่มีความหลากหลายมากขึ้น โดยมีผู้บริหารกรมฯ
 และผู้บริหารกลุ่มธุรกิจโลตัสส์ นำโดย คุณเบญจวรรณ อ่องศรี Executive Director, Mall
เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 16 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565