การพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายฯ ครั้งที่ 3/2564

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ครั้งที่ 3/2564 โดยมีนายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ ผ่านระบบ Application Zoom ณ Conference ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565