ประชุมตัดสินการประกวดสมาคมดีเด่น ครั้งที่ 1/2565

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายกสมาคมการค้า หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ โดยเป็นการประชุมผ่าน VDO Conference Application Zoom ณ ห้อง Conference ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 27 เมษายน 2565