ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือร่วมกับสมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมหารือแนวทาง
ความร่วมมือ ร่วมกับ สมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย โดยมีนางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วม ณ ห้อง Video Conference ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565