หารือการลงทุนธุรกิจรถยนต์สมัยใหม่

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มอบหมายให้ นายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ต้อนรับคณะผู้แทนบริษัท BYD Auto (สาธารณรัฐประชาชนจีน) เข้าหารือประเด็นการลงทุนธุรกิจรถยนต์สมัยใหม่ในพื้นที่ EEC ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565