ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล

นายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลเพื่อรองรับการใช้บังคับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 โดยมีคณะผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมฯ ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565