สถิติการจดทะเบียนนิติบุคคลเดือนพฤษภาคม

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มอบหมายให้ นายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แถลงข่าวการจดทะเบียนนิติบุคคล ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ผ่าน Facebook Live  ณ ห้อง Studio ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565