พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
พร้อมด้วยผู้บริหารกรมฯ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณโถง ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันพฤหัสบดีที่
2 มิถุนายน 2565