วันกิติยากร ประจำปี พ.ศ. 2565

นายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมวางพุ่มดอกไม้ และร่วมรับเสด็จหม่อมหลวงสราลี กิติยากร (ผู้แทนพระองค์) เนื่องในวันที่ระลึก "วันกิติยากร" ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมพิธี ณ พระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ กระทรวงพาณิชย์ จ.นนทบุรี วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565