ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานร้าน OTOP

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้า
การดำเนินงานร้าน OTOP ณ ท่าอากาศยาน ร่วมกับ ผู้บริหารบริษัท คิง เพาเวอร์ แท็กซ์ฟรี จำกัด
ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565