ประกาศนียบัตรหลักสูตร Franchise

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรกิจกรรมยกระดับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์(Franchise Standard) จำนวน 30 ราย​ และหลักสูตรกิจกรรมการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์​ (B2B Franchise) รุ่นที่ 25 จำนวน 44 ราย ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565