แถลงข่าวสถิติการจดทะเบียนนิติบุคคล เดือนพฤษภาคม 2565

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มอบหมายให้ นายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แถลงข่าวสถิติการจดทะเบียนนิติบุคคล เดือนพฤษภาคม 2565 ผ่านระบบ Facebook Live ณ ห้อง Studio ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565