พาณิชย์ฯ ประกาศรางวัลสุดยอดธุรกิจแฟรนไชส์แห่งปี 'Thailand Franchise Award 2022 : TFA 2022' พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติและยกให้เป็นต้นแบบแฟรนไชส์ พ.ศ.นี้

พาณิชย์ฯ ประกาศรางวัลสุดยอดธุรกิจแฟรนไชส์แห่งปี

'Thailand Franchise Award 2022 : TFA 2022'

พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติและยกให้เป็นต้นแบบแฟรนไชส์ พ.ศ.นี้

               กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประกาศสุดยอดธุรกิจแฟรนไชส์ที่ชนะการประกวดรางวัล "Thailand Franchise Award 2022 : TFA 2022" พร้อมจัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ไทยได้แสดงศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจที่มีมาตรฐานสากล ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อและผู้สนใจลงทุน ตั้งใจใช้รูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์เป็นทางเลือก ช่วย 'สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้' ให้ประชาชนได้มีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีมาตรฐานที่ดี รับผลตอบแทน และตั้งตัวได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

                   นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "เดือนเมษายนที่ผ่านมา ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดำเนินการเปิดรับสมัครธุรกิจแฟรนไชส์เข้าร่วมประกวด 'รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยประจำปี 2565 หรือ Thailand Franchise Award 2022 : TFA 2022' โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ธุรกิจที่จะสมัครเข้าร่วมการประกวดต้องดำเนินธุรกิจที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคล เป็นแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor) และเป็นธุรกิจที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีธุรกิจแฟรนไชส์สนใจสมัครเข้าร่วมจำนวน 37 แบรนด์ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกอย่างเข้มข้นจำนวน 11 แบรนด์ ซึ่งได้เข้ารับโล่รางวัลพร้อมประกาศเกียรติคุณในฐานะต้นแบบธุรกิจแฟรนไชส์ไทยในวันนี้ (30 มิถุนายน 2565) โดยปีนี้ ได้แบ่งรางวัลการประกวดออกเป็น 5 ประเภท 13 รางวัล ได้แก่

                   ประเภทที่ 1 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมตามขนาด จำนวน 3 รางวัล คือ รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดย่อมยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดกลางยอดเยี่ยม และ รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดใหญ่ยอดเยี่ยม

                   ประเภทที่ 2 รางวัลแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมรายอุตสาหกรรม จำนวน 5 รางวัล คือ รางวัลแฟรนไชส์ไทยอาหารยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์ไทยเครื่องดื่มยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์ไทยบริการยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์ไทยค้าปลีกยอดเยี่ยม และ รางวัล  แฟรนไชส์ไทยการศึกษายอดเยี่ยม

                   ประเภทที่ 3 รางวัลแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมโดดเด่นเฉพาะด้าน จำนวน 2 รางวัล คือ รางวัลแฟรนไชส์ไทยโกอินเตอร์ยอดเยี่ยม และ รางวัลแฟรนไชส์ไทยนวัตกรรมยอดเยี่ยม

                  ประเภทที่ 4 รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยแห่งปี จำนวน 2 รางวัล คือ รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยดาวรุ่ง และ รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยแห่งปี

               ประเภทที่ 5 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ จำนวน 1 รางวัล คือ รางวัลแฟรนไชส์ต่างประเทศยอดเยี่ยม

                  "ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมธุรกิจแฟรนไชส์ทุกแบรนด์ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ นับว่าท่านได้เป็นต้นแบบให้กับธุรกิจแฟรนไชส์รายอื่นๆ แล้วอย่างสมบูรณ์แบบและสง่างาม โดยท่านสามารถใช้ตราสัญลักษณ์ Thailand Franchise Award ในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของท่าน ได้รับการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมทั้ง สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่กรมฯ และหน่วยงานพันธมิตรจัดขึ้น และขอให้ภาคภูมิใจว่าธุรกิจของท่านจะเป็นทางเลือกในลำดับต้นๆ ให้กับผู้ที่ต้องการสร้างรายได้ สร้างอาชีพ เนื่องจากธุรกิจแฟรนไชส์ของท่านมีโล่รางวัลการันตีแล้วว่าเป็นธุรกิจที่สามารถทำได้จริง และมีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากกว่าการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ขอให้ท่านรักษามาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจและคุณภาพของสินค้าแบบนี้ตลอดไป" รมช.พณ. กล่าวทิ้งท้าย

                   ผู้สนใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th หรือ franchise.dbd.go.th กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0 2547 5953

#PoweredByDBD

****************************************

ที่มา: กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                    ฉบับที่ 96  / วันที่ 30 มิถุนายน 2565