Thailand Franchise Award : TFA 2022

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 หรือ Thailand Franchise Award 2022 : TFA 2022 เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ไทยได้แสดงศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจที่มีมาตรฐานสากล ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อและผู้สนใจลงทุน รวมทั้ง เป็นต้นแบบให้กับธุรกิจแฟรนไชส์รายอื่นๆ โดยมีธุรกิจแฟรนไชส์ได้รับรางวัล จำนวน 11 ราย 13 ประเภทรางวัล โอกาสนี้ นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ และผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ เข้าร่วมในพิธีมอบรางวัลฯ ด้วย ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565