กิจกรรมส่งเสริมหน่วยงานพาณิชย์คุณธรรม สำนักงานเลขานุการกรม

นายสมควร อิ่มถาวรสุข เลขานุการกรม นำทีมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม
ทำกิจกรรม"บริจาคถุงผ้าใส่ยากลับ" โดยบริจาคถุงผ้า/กระเป๋าเหลือใช้ มอบให้แก่โรงพยาบาล
 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน เพื่อใช้ใส่ยาให้ผู้ป่วยกลับบ้าน กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ง
ของกิจกรรมส่งเสริมหน่วยงานพาณิชย์คุณธรรม ของสำนักงานเลขานุการกรม จากนั้น ได้มอบของบริจาค
ณ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ(ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)ในกิจกรรม "
Hug ต้าว : ผ้าเก่า เรื่องเล่าใหม่ ส่งใจให้น้อง" สิ่งของบริจาค ได้แก่ผ้าขนหนู ผ้าเช็ดตัว อาหารสุนัข
และบริจาคสมทบทุนเพื่อเป็นปัจจัยในการรักษาโรคแก่สัตว์ป่วย สัตว์พิการ จำนวน 4,128 บาท
วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565