MOC Market by Biz Club@สนามบินน้ำ

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะกรรมการบริหารเครือข่าย Biz Club Thailand และ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการนำนวัตกรรมงานวิจัยมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สมาชิกเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันส่งสินค้าไปจำหน่ายตลาดต่างประเทศ เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้า และสร้างรายได้เข้าประเทศ รวมทั้ง เป็นประธานเปิดงาน MOC Market by Biz Club@สนามบินน้ำ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 7 กรกฎาคม 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ จ.นนทบุรี ภายในงานมีผู้ประกอบการเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ที่กระทรวงพาณิชย์ให้การสนับสนุนส่งเสริม ร่วมออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้า จำนวน 71 ราย สินค้ากว่า 200 รายการ ประกอบด้วย เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหาร เครื่องดื่ม และผลไม้ ของใช้ ของตกแต่งบ้าน ของที่ระลึก และเครื่องประดับ ฯลฯ