ความสำเร็จชุมชนอัจฉริยะออนไลน์

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานแถลงความสำเร็จโครงการ 'ปรับตัวสู้วิกฤตด้วย e-Commerce ชุมชนอัจฉริยะออนไลน์ (Digital Village by DBD)' ที่ได้นำสินค้าจาก 21 ชุมชนต้นแบบมาพัฒนาเป็น Power of Village และผลักดันให้เป็นชุมชนอัจฉริยะออนไลน์ รวมทั้ง มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกับผู้นำชุมชน 21 ชุมชน ที่แสดงให้เห็นถึงพลังของชุมชนนำมาซึ่งความสำเร็จของโครงการฯ ผ่าน Appilcation Zoom ณ Conference ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565