ผลงาน 1 ปี ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ครบทุกมิติการค้า

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวผลงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ครบรอบ 1 ปี "ผลงาน 1 ปี ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ครบทุกมิติการค้า" และแผนงานที่จะดำเนินการในอนาคต โดยมี
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยผู้บริหารฯ เข้าร่วม ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์ วันจันทร์ที่
11 กรกฎาคม 2565