งานมหกรรมฟู้ดทรัค@MOC มา 1 ได้ถึง 2 ชอปชิมอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายชนิด พร้อมศึกษารูปแบบธุรกิจก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2565 ณ ลานตลาดนัดกระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี

งานมหกรรมฟู้ดทรัค@MOC มา 1 ได้ถึง 2

ชอปชิมอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายชนิด พร้อมศึกษารูปแบบธุรกิจก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ

วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2565 ณ ลานตลาดนัดกระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี

          กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้าส่งเสริมผู้ประกอบการฟู้ดทรัคเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ จัดงานมหกรรมฟู้ดทรัค@MOC มา 1 ได้ถึงชอปชิมอาหารและเครื่องดื่มรสชาติดีหลากหลายชนิดจากผู้ประกอบการฟู้ดทรัคกว่า 20 ราย พร้อมศึกษารูปแบบธุรกิจก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ เปิดโอกาสให้เจรจาธุรกิจกับเจ้าของฟู้ดทรัคโดยตรง ย้ำ!! พาณิชย์พร้อม ฟู้ดทรัคพร้อม ผู้บริโภคพร้อม พบกัน 20 - 21 กรกฎาคม 2565ลานตลาดนัดกระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี

          นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสินิตย์ เลิศไกร) ให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย หรือ ไมโครเอสเอ็มอี ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ความผันผวนของเศรษฐกิจทั้งระดับประเทศและระดับโลก โดยสั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้มีความแข็งแกร่ง กรมฯ ได้กำหนดมาตรการความช่วยเหลือผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจต่างๆ รวมถึงประชาชนที่ต้องการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว

          ล่าสุด กรมฯ เตรียมช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารเคลื่อนที่ หรือ ฟู้ดทรัค ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น โดยเปิดพื้นที่บริเวณลานตลาดนัดกระทรวงพาณิชย์ จ.นนทบุรี ให้ผู้ประกอบการฟู้ดทรัคเข้าจำหน่ายสินค้า ระหว่างวันพุธที่ 20 - วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 ระหว่างเวลา 06.00 - 15.00 น. มีผู้ประกอบการฯ เข้าร่วมงานกว่า 20 ราย สินค้าประกอบด้วย อาหารไทย อาหารสากล อาหารว่าง ขนมหวาน ไอศกรีม และเครื่องดื่มชนิดต่างๆ

          จากข้อมูลของอาจารย์ญาณเดช ศิรินุกูลชร ประธาน TBIC Food Truck Thailand พบว่า ปี 2564 ประเทศไทย มีฟู้ดทรัคประมาณ 2,800 คันทั่วประเทศ และคาดว่า ปี 2565 จะมีฟู้ดทรัครวมทั้งสิ้นประมาณ 3,100 คันทั่วประเทศ (เติบโตขึ้นจากปี 2564 ประมาณร้อยละ 10) โดยมีสัดส่วนแบ่งตามประเภทรถ ดังนี้ รถกระบะ ร้อยละ 85 รถคลาสสิค ร้อยละ 6 รถเทรลเลอร์ ร้อยละ 5 รถสามล้อ ร้อยละ 2 และ รถอื่นๆ ร้อยละ 2

          และมีสัดส่วนของประเภทสินค้า ดังนี้ เครื่องดื่ม ร้อยละ 25 อาหารอินเตอร์ ร้อยละ 22 อาหารไทย ร้อยละ 22 อาหารว่าง ร้อยละ 16 และ ของหวาน ร้อยละ 15

          ปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบการฟู้ดทรัค คือ 1) ขาดประสบการณ์ด้านการขายและขาดฐานลูกค้า 2) หาพื้นที่จอดรถสำหรับขายสินค้าได้ยาก 3) ยังคงมียอดขายที่ดี แต่ผลกำไรลดลงเนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบและราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น 3) ขาดเงินทุนหมุนเวียน 4) ขาดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อขยายกิจการ และ 5) ขาดโอกาสในการขอสินเชื่อเพื่อต่อยอดธุรกิจและขยายกิจการ

ทั้งนี้ กรมฯ ยังคงเดินหน้าส่งเสริมและผลักดันธุรกิจฟู้ดทรัคเป็นหลักประกันทางธุรกิจประเภทกิจการ สร้างความมั่นใจช่วยเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้น โดยได้หารือและขอความร่วมมือสถาบันการเงินในการรับ ธุรกิจฟู้ดทรัค เป็นหลักประกันทางธุรกิจ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการไมโครเอสเอ็มอีเพื่อให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เบื้องต้น สถาบันการเงินรายย่อย มีการรับกิจการมาจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2565) จำนวน 8,864 กิจการ มูลค่ารวม 1,312 ล้านบาท

 

ขอเชิญชวนผู้สนใจ และผู้ที่กำลังมองหาโอกาสทางอาชีพหรือธุรกิจ และ เข้าร่วมงาน มหกรรมฟู้ดทรัค@MOC ระหว่างวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2565 ณ ลานตลาดนัดกระทรวงพาณิชย์ จ.นนทบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2547 4939 e-Mail : stro@dbd.go.th สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย

#PoweredByDBD

***********************************************

ที่มา : กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ                                        ฉบับที่ 103 / วันที่ 18 กรกฎาคม 2565