บันทึกเทปโปรโมท Smart Local by DBD ของเด่นพื้นที่ ของดีพื้นถิ่น

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า บันทึกเทปให้สัมภาษณ์เรื่อง Smart Local
by DBD \'ของเด่นพื้นที่ ของดีพื้นถิ่น\' เมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 โดยกำหนดออกอากาศ
วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 รายการสะบัดช่อจ้อข่าว สถานีโทรทัศน์ PPTV HD ช่อง 36 เวลา 8.00 - 9.00 น.