Thailand e-Commerce Genius 2022

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานตัดสินการประกวดรางวัล Thailand e-Commerce Genius 2022 รอบสุดท้าย ร่วมกับ ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการภาคเอกชน ทั้งนี้ มีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวนทั้งสิ้น 18 แบรนด์ ตัดสินฯ ณ ห้อง conference ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565