มอบรางวัล Thailand e-Commerce Genius 2022

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานมอบรางวัล Thailand e-Commerce Genius 2022 แก่ผู้ประกอบการสินค้าชุมชนแห่งปีที่พร้อมเป็นต้นแบบธุรกิจ มีช่องทางการตลาดออนไลน์และสินค้าชุมชนที่โดดเด่น โดนใจผู้บริโภคในยุค New Normal มากที่สุด เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนา และต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย และเป็นที่ยอมรับของทั่วโลก 

รางวัลชนะเลิศ คือ คุณนพสรณ์ พรทวีวัฒน์ จากแบรนด์ Bioveggie ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน 150,000 บาท 

รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ คุณไพรินทร์ อัศวทวีโชค จากแบรนด์ Rin ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ คุณณัฐพัชร์ เจียรพินิจนันต์ จากแบรนด์พริกแกง ตราแม่น้อย ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท 

รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ คุณยุรมาศ พิทักษ์วาวี จากแบรนด์ Wawee Tea และคุณพัชมนต์ สุวรรณแสงโรจน์ จาก แบรนด์ Mama Tales ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตร และประกาศนียบัตร 

ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลฯ ดังกล่าว เป็นการมอบรางวัลผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้อง Conference ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565