DBD Service X Martech Startup

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานแถลงข่าวความสำเร็จโครงการ \'พลิกฟื้น SME ด้วยเทคโนโลยียุคดิจิทัล ขยายตลาดธุรกิจ Startup ยกระดับศักยภาพ SME\' ภายใต้แคมเปญ DBD Service X Martech Startup เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตของธุรกิจ Startup และพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดของ SME ด้วยระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและระบบบริหารการขายอัตโนมัติ สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจไทย โอกาสนี้ นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วยผู้บริหารกรมฯ เข้าร่วมงานด้วย งานจัดขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565