กำกับมาตรฐานธรรมาภิบาล

นายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐานธรรมาภิบาล ครั้งที่ 2/2565 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการของภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมฯ เป็นการประชุมผ่านระบบ Application Zoom ณ ห้อง Conference ชั้น7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565