สัมภาษณ์สดรายการ 'เคลียร์คัด ชัดเจน'

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้สัมภาษณ์สดในรายการ \'เคลียร์คัด ชัดเจน\' ร่วมกับ นางสาวสกุลทิพย์ แซ่เฮง นายกสมาคมการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SME และ นายทองสุข เหมหอม ตัวแทนผู้ประกอบการ SME ประเด็น นวัตกรรม คือ พลังขับเคลื่อนธุรกิจไทยให้ยั่งยืน ณ ห้องส่งสถานีโทรทัศน์ NBT ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดยเผยแพร่ออกอากาศ วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 15.05 - 16.00 น. ช่อง NBT2HD