Thai SELECT อร่อย ฟิน กินทั่วไทย

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานแถลงข่าว Thai SELECT Line official Account @thaiselect และแคมเปญ Thai SELECT อร่อย ฟิน กินทั่วไทย เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนธุรกิจร้านอาหารด้วยนวัตกรรม โดยมีหน่วยงานพันธมิตรภาคเอกชน Application Line และร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT เข้าร่วมฯ ณ ร้านอาหารบ้านจิตประภัสสร กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565