พิชิตธุรกิจ ด้วย Social Commerce

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พิชิตธุรกิจ ด้วย Social Commerce หลักสูตร "Facebook for All ครบจบในช่องทางเดียว"
และหลักสูตร "เปิดโลก Tik Tok สู่การขายออนไลน์ สร้างรายได้ให้ตะโกน" เพื่อส่งเสริมพัฒนา
ผู้ประกอบการให้ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาเป็นเครื่องมือในการเริ่มต้นธุรกิจ และขยายโอกาส
ทางการตลาดให้เติบโตอย่างมั่นคง ณ โรงแรมเซนทารา จังหวัดนครราชสีมา วันอังคารที่
30 สิงหาคม 2565