กรมพัฒน์ฯ จับมือ Biz Club Thailand ผนึกกำลัง สัญจรลงภาคเหนือ จัดสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ เติมเต็มกลไกการค้า

กรมพัฒน์ฯ จับมือ Biz Club Thailand ผนึกกำลัง สัญจรลงภาคเหนือ

จัดสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ เติมเต็มกลไกการค้า

 

      กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสัญจรภาคเหนือ 2022"  พร้อมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกเพื่อพัฒนาธุรกิจให้ยั่งยืน

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ Biz Club Thailand จัดสัมมนา "เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสัญจรภาคเหนือ 2022" ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2565 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ พร้อมระดมประธาน กรรมการ และผู้บริหารเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จากหลายภูมิภาคเข้าร่วมงานกว่า 100 ราย เพื่อพัฒนาการขับเคลื่อนเครือข่ายธุริจ MOC Biz Club ให้ก้าวทันการค้าสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พร้อมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกที่เข้าร่วมสัมมนาเพื่อนำไปส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายฯ และธุรกิจให้มีความยั่งยืนมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าของสมาชิก ประกอบด้วย เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหาร เครื่องดื่ม และผลไม้ ของใช้ ของตกแต่งบ้าน ของที่ระลึก และเครื่องประดับ ฯลฯ โดยภายในงานยังจัดให้มีการเชื่อมโยง เจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการ MOC Biz Club ที่ออกงาน เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มพันธมิตรทางการค้า ต่อยอดและขยายธุรกิจร่วมกัน โดยผู้ประกอบการสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และแผนการร่วมลงทุนกับผู้สนใจ การจัดงานในวันนี้จะช่วยสร้างความเข้มแข็ง เติมเต็มทุกองค์ประกอบสำคัญในการประกอบธุรกิจ และขยายช่องทางการตลาดเพิ่มเติมให้มีความหลากหลาย รวมทั้ง ผลักดันการขับเคลื่อนเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้ก้าวทันการค้ายุคใหม่

อย่างไรก็ตาม กรมฯ และเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด โดยภาครัฐพร้อมส่งเสริม สนับสนุนเอสเอ็มอีทุกรายให้มีความเข้มแข็ง และพร้อมผลักดันให้ภาคธุรกิจสามารถก้าวต่อไปได้บนเวทีการค้าทั้งในและต่างประเทศด้วยความมั่นคงและยั่งยืน รองอธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย

ผู้ประกอบการกลุ่มเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร.0 2547 4445 หรือ สายด่วน 1570 e-Mail : dcrprov@dbd.go.th หรือ www.dbd.go.th

         ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565) มีผู้ประกอบการเครือข่าย MOC Biz Club ทั่วประเทศ จำนวน 13,351 ราย แบ่งออกเป็น 12 ธุรกิจ ประกอบด้วย กลุ่มอาหาร 4,190 ราย (ร้อยละ 31.38) กลุ่มผ้า/เครื่องแต่งกาย 2,315 ราย (ร้อยละ 17.34) กลุ่มบริการ 1,855 ราย (ร้อยละ13.89) กลุ่มสุขภาพและความงาม 1,088 ราย (ร้อยละ 8.15) กลุ่มของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก 1,048 ราย (ร้อยละ 7.85) กลุ่มเครื่องดื่ม 761 ราย (ร้อยละ 5.70) กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 648 ราย (ร้อยละ 4.85) กลุ่มการเกษตร 448 ราย (ร้อยละ 3.36) กลุ่มอุตสาหกรรม 407 ราย (ร้อยละ3.05) กลุ่มท่องเที่ยว 349 ราย (ร้อยละ 2.16) กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ 231 ราย (ร้อยละ 1.60) และอื่นๆ 29 ราย (ร้อยละ 0.22)

               แบ่งผู้ประกอบการออกเป็นรายภูมิภาค ได้ดังนี้ ภาคกลาง (18 จังหวัด) 4,020 ราย (ร้อยละ 30.11) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (20 จังหวัด) 3,590 ราย (ร้อยละ 26.89) ภาคเหนือ (17 จังหวัด) 3,053 ราย (ร้อยละ 22.87) ภาคใต้ (14 จังหวัด) 1,443 ราย (ร้อยละ 10.81) และภาคตะวันออก (8 จังหวัด) 1,245 ราย (ร้อยละ 9.32)

               แบ่งตามประเภทธุรกิจ ประกอบด้วย นิติบุคคล 2,133 ราย (ร้อยละ 15.89) ทะบียนพาณิชย์ 1,749 ราย (ร้อยละ 13.10) และบุคคลธรรมดา 9,469 ราย (ร้อยละ 70.92)

                

#PoweredByDBD

****************************************

 

ที่มา : กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                       ฉบับที่ 126  /วันที่ 6   กันยายน 2565