ธรรมาภิบาลธุรกิจ

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบหนังสือรับรองเชิดชูเกียรติธุรกิจที่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจประจำปี 2564 และ 2565 โดยมีผู้เข้ารับหนังสือรับรองฯ จำนวน 40 ราย ประกอบไปด้วย ธุรกิจรายใหม่ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2565 จำนวน 16 ราย และ ธุรกิจที่ได้ผ่านการรับรองฯ ประจำปี 2564 จำนวน 24 ราย ภายในงานมีการเสวนาพิเศษ เรื่อง \'ถอดบทเรียนพลิกวิกฤตธุรกิจธรรมาภิบาล\' ด้วย โอกาสนี้ นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมคณะผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมงานฯ งานจัดขึ้น ณ ห้องไดมอนด์ บอลรูม ชั้น4 โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี วันพุธที่ 7 กันยายน 2565