พัฒนาศักยภาพเครือข่ายธุรกิจ และตลาดออนไลน์

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดงานสัมมนา \'พัฒนาศักยภาพเครือข่ายธุรกิจ และตลาดออนไลน์ 2022\' เพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิกเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club กรุงเทพมหานคร (BKN50) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและไมโครเอสเอ็มอีที่กรมฯ ให้การสนับสนุนส่งเสริม โดยมีสมาชิกเครือข่ายฯ เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 100 ราย โอกาสนี้ คณะผู้บริหารกรมฯ เข้าร่วมงานสัมมนาฯ ด้วย ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565