แสดงความยินดีกับรองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าท่านใหม่

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายกำแหง กล้าสุคนธ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ ห้องทำงาน ชั้น 17 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565