แนวทางพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมหารือแนวทาง
พัฒนาผู้ประกอบการชุมชน ร่วมกับ สมาคมของขวัญ ของชำร่วยไทยและของตกแต่งบ้าน
ณ ห้องประชุมม่วงส่าหรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565