ลงนาม MOU ยกระดับงานบริการทางอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลดิจิทัล

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ยกระดับงานบริการทางอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลดิจิทัลกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเชื่อมต่อข้อมูลนิติบุคคลและบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคล ภายใต้งานบริการของกรมฯ รวมถึงงานบริการต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ระบบให้บริการ MOC e-Service ของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทยให้ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมและการนำข้อมูล Big Data ไปใช้ประโยชน์ ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมลงนาม MOU จำนวน 10 หน่วยงาน ในโอกาสนี้ นายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานด้วย งานฯ จัดขึ้น ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565