"จุรินทร์"เปิดประชุมนักบัญชีอาเซียน 10 ประเทศ (ASEAN CPA) พร้อมให้ผู้เข้าร่วมยืนสงบไว้อาลัยเหตุสะเทือนใจที่หนองบัวลำภู

"จุรินทร์"เปิดประชุมนักบัญชีอาเซียน 10 ประเทศ (ASEAN CPA) พร้อมให้ผู้เข้าร่วมยืนสงบไว้อาลัยเหตุสะเทือนใจที่หนองบัวลำภู


           นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวปาฐกถาและเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงวิชาการสภาวิชาชีพบัญชีฯ  "ASEAN CPA Conference : Empowering and Enhancing Sustainability of ASEAN Business" พร้อมด้วยนายวรวิทย์ เจนธนากุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี และนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

            นายจุรินทร์ กล่าวว่า ถือเป็นครั้งแรกของไทยที่ได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพและถือเป็นครั้งที่ 3 ที่จัดการประชุมเชิงวิชาการสภาวิชาชีพบัญชีอาเซียนขึ้นในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยครั้งแรกจัดที่ประเทศอินโดนีเซียในปี 62 และที่ฟิลิปปินส์ในปี 64 และปีนี้จัดที่ประเทศไทย เพื่อเน้นย้ำความสำคัญและบทบาทของนักบัญชีวิชาชีพอาเซียนหรือ ASEAN CPA ในการเสริมสร้างความยั่งยืนให้กับภาคธุรกิจในประเทศสมาชิกอาเซียนและสร้างโอกาสให้ CPA และนักบัญชีพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันทั้ง 2 ระดับ สำหรับประเทศไทยทั้งผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต  ซึ่งโลกเคลื่อนไปข้างหน้าทุกวันและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของโลกมีข้อกำหนดกฎระเบียบเพิ่มเติมขึ้นในการกำกับดูแลนิติบุคคลหรือธุรกิจ เพื่อทำให้นิติบุคคลและการประกอบธุรกิจ ธุรกรรมต่างๆเป็นด้วยความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล  มาตรฐานการบัญชีและข้อกำหนดทางภาษีมีส่วนสำคัญได้มีการกำหนดรายละเอียดจำเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัยทักษะความรู้ความสามารถและประสบการณ์รอบด้านของนักบัญชีทุกท่านจากทุกภูมิภาคของโลก

            ปัจจุบันมีข้อตกลงอาเซียนเกี่ยวกับนักบัญชีที่เรียกว่า ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Accountancy Services: ASEAN MRA เป็นข้อตกลงยอมรับร่วมในการให้บริการด้านบัญชีของอาเซียนซึ่งกระทรวงพาณิชย์ไทยได้ลงนามร่วมกับอีก 9 ประเทศช่วงปลายปี 2557  มีข้อกำหนดสำคัญคือนักบัญชีที่จะเดินทางข้ามพรมแดนประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศอื่นในกลุ่มสมาชิกอาเซียน สามารถทำได้แต่ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นอย่างน้อย 5 ประการ

1. จบปริญญาตรีด้านบัญชี และ2. ผ่านการทดสอบนักบัญชีมืออาชีพหรือนักบัญชีบริหารมืออาชีพของสภาวิชาชีพบัญชี และ3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการบัญชีไม่น้อยกว่า 3 ปีและ 4.ต้องมีการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้รอบรู้ด้านบัญชีหรือในวิชาชีพและ 5.ต้องไม่มีประวัติฝ่าฝืนจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างไรร้ายแรง

และต้องไปขึ้นทะเบียนที่สำนักงานกลางที่เรียกว่า  ASEAN CPA ซึ่งปัจจุบันมีนักบัญชีขึ้นทะเบียนไว้จำนวน 6,290 คน เป็นนักบัญชีไทย 753 คน และไปปฏิบัติตามกฎระเบียบของแต่ละประเทศที่กำหนดไว้ จึงสามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานประกอบวิชาชีพการบัญชีในประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนได้

 ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ทำบัญชีกว่า 78,000 คน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประมาณ 11,000 คน รวมแล้วเกือบ 90,000 คน

 ให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบ สำหรับวันนึงสนใจไปทำงานนอกประเทศไทยในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกัน

 ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ส่งเสริมสนับสนุนโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดให้มีการอบรมองค์ความรู้รูปแบบต่างๆในชั้นเรียนที่เรียกว่า In-Class และรูปแบบออนไลน์ในหัวข้อที่จำเป็นต่อการปฎิบัติงาน

 รวมถึงจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและหลักสูตรการอบรมภาษาต่างประเทศที่อาจจำเป็นต้องใช้

 

            ขอขอบคุณสภาวิชาชีพบัญชีที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการส่งเสริมศักยภาพนักวิชาชีพบัญชีมาโดยตลอดและขอบคุณนักบัญชีทุกท่านที่มุ่งมั่นทำงานหนักและอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนิติบุคคลของภาคธุรกิจของไทย เพราะนักบัญชีทุกสายงานถือเป็น ฟันเฟืองสำคัญ ขับเคลื่อนภาคธุรกิจและระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังวลี"Behind every good business is a great accountant" ขอเป็นกำลังใจให้กับนักบัญชีทุกท่าน

            ผู้สื่อข่าวระบุว่าในช่วงเริ่มการประชุม นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ได้ขอให้ผู้เข้าร่วมการประชุมยืนสงบนิ่งแสดงความไว้อาลัย แด่เหตุการณ์ที่จังหวัดหนองบัวลำภู โดยนายจุรินทร์ กล่าวว่า "ขอถือโอกาสนี้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ขอถือโอกาสนี้แสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิต และแสดงความห่วงใยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทุกคน"

            และข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าระบุว่า การจัดการประชุมเชิงวิชาการ ASEAN CPA Conference ได้มีการจัดการประชุมมาแล้ว 2 ครั้ง ที่ประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 3 และเป็นการจัดขึ้นที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 500 คน และรับฟังผ่านช่องทางออนไลน์อีกกว่า 200 คน ซึ่งนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Accountant: ASEAN CPA) ถือกําเนิดขึ้นจาก ข้อตกลงยอมรับร่วมในการให้บริการด้านบัญชีของ ASEAN (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Accountancy Services: ASEAN MRA) ซึ่งประเทศไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงณิชย์ ได้ลงนามร่วมกับประเทศ สมาชิกอาเซียนอีก 9 ประเทศ ในปี พ.ศ. 2557 และข้อตกลงยอมรับร่วมในการให้บริการด้านบัญชีของ ASEAN (MRA) นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดคุณสมบัติ ของ ASEAN CPA และสนับสนุนการเคลื่อนย้ายนักบัญชีที่มีคุณสมบัติ ให้สามารถไปปฏิบัติงานในประเทศสมาชิกอาเซียนได้ ให้เกิดการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนข้อมูล และก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน