Tiktok x DBD : ช้อปได้ทุกถิ่น

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 'Tiktok x DBD : ช้อปได้ทุกถิ่น' เป็นกิจกรรม Workshop ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ร่วมมือกับ แอปพลิเคชัน TikTok แพลตฟอร์ม Social Media ชื่อดังและกำลังเป็นที่นิยมในโลกออนไลน์ โดยกรมฯ ได้คัดเลือกร้านค้าชุมชนภายใต้การส่งเสริมของกรมฯ จำนวน 150 ราย เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ตั้งแต่เริ่มต้น เทคนิคการขาย แนวทางปฏิบัติ วิธีการลงทะเบียนร้านค้า และการนำสินค้ามาวางจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์ม TikTok Shop นอกจากนี้ เป็นครั้งแรกที่ TikTok จะเปิดพื้นที่ให้ร้านค้านำสินค้าชุมชนท้องถิ่นมาจำหน่าย โดยมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยสอน พร้อมแนะนำเครื่องมือต่างๆ ที่น่าสนใจ และสามารถวางขายสินค้าหลังจบกิจกรรมได้ทันที 
โอกาสนี้ นายกำแหง กล้าสุคนธ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คุณอภิสรา พระโสภา Business Development Online Acquisition Lead, Tiktok Shop คุณชาลิสา ชาติวัฒนานนท์ Business Development Online Acquisition Lead, Tiktok Shop และทีมงานTik Tok เข้าร่วมฯ ณ ห้องไดมอนด์ บอลรูม 1 โรงแรม แกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565