พิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีทำบุญ​ตักบาตรพระสงฆ์​ 10 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล
​เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โดยมีนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงพาณิชย์
เข้าร่วม ณ บริเวณโถง ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565