ร่วมหารือด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมหารือ "e-Commerce Collaboration Meeting between Government of Thailand and Embassy of the People\'s Republic of China in the Kingdom of Thailand" กับ Mr. Wang Liping, Minister Counsellor for Economic and Commercial Affairs และคณะฯ โดยมีนายกำแหง กล้าสุคนธ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมฯ ณ ห้อง Conference ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565