"จุรินทร์" เซ็น MOU ด้าน อี-คอมเมิร์ซ กับ รมต.พาณิชย์จีน หลังร่วมหารือเต็มคณะกับ ประยุทธ์-สี จิ้นผิง ตั้งเป้าเพิ่มยอดการค้าออนไลน์ ไทย-จีนในอนาคต

"จุรินทร์" เซ็น MOU ด้าน อี-คอมเมิร์ซ กับ รมต.พาณิชย์จีน หลังร่วมหารือเต็มคณะกับ ประยุทธ์-สี จิ้นผิง ตั้งเป้าเพิ่มยอดการค้าออนไลน์ ไทย-จีนในอนาคต 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.30 น.
นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  ร่วมหารือข้อราชการเต็มคณะระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายสี จิ้นผิง (H.E. Mr. Xi Jinping) ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทําเนียบรัฐบาล ซึ่งภายหลังการหารือได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ(MOU)ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย โดยนายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กับกระทรวงพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยนายหวัง เหวินเทา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของจีน

 ซึ่งมีสาระสำคัญของ MOU เพื่อเพิ่มยอดการค้าออนไลน์ ไทย-จีนในอนาคต 3 ด้าน ดังนี้ 
       1. ร่วมกันส่งเสริมการค้าแบบทวิภาคีของสินค้าที่มีคุณภาพสูงและส่งเสริมสินค้าไทยและจีน บนช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อขยายตลาดและเพิ่มฐานลูกค้า
       2. ร่วมกันศึกษาแนวทางการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันทุกๆแง่มุม
       3. ร่วมกันส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและเสริมสร้างขีดความสามารถด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเปิดโอกาสทางวิชาการให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา