อบรมนายทะเบียนระดับต้น

นายกำแหง กล้าสุคนธ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดอบรมโครงการ "นายทะเบียนระดับต้น" โดยมีวิทยากรจากกองทะเบียนธุรกิจให้ความรู้ พร้อมฝึกปฏิบัติเทคนิคการตรวจพิจารณาคำขอในกรณีศึกษาต่างๆ และสร้างเครือข่ายนายทะเบียน โดยผู้เข้าอบรมฯ คือ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ และนายทะเบียนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำนวน 75 ราย งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จ.นนทบุรี