แจ้ง ปิดปรับปรุงระบบขอหนังสือรับรองนิติบุคคลภาษาอังกฤษ

           

เรียน ผู้ใช้บริการ
 
ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะปิดระบบเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งาน เริ่มตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:00 น.  ถึง วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:30 น.
 
ขออภัยในความไม่สะดวก