MOC Market by Biz Club

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดงาน  MOC Market by Biz Club เป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากับเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ที่เปิดโอกาสให้สมาชิกเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไมโครเอสเอ็มอี ได้จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าคุณภาพดีจำนวนกว่า 45 ร้านค้า 100 รายการ ประกอบด้วย อาหาร เครื่องดื่ม ผ้าและเครื่องแต่งกาย สุขภาพและความงาม ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ขณะที่นักธุรกิจหรือนักลงทุนที่ต้องการหาพันธมิตรทางธุรกิจหรือร่วมลงทุนก็สามารถเลือกชมสินค้าและเจรจาธุรกิจได้ทันทีภายในงาน
โอกาสนี้ นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นายกุณฑล ปูรณวัฒนกุล ประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่าย Biz Club Thailand ผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้บริหารเครือข่าย Biz Club Thailand และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ งานจัดขึ้นระหว่างวันจันทร์ที่ 20 - วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566