กรมพัฒนาธุรกิจการค้า คัดสุดยอดผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากสมุนไพร บุกตลาดต่างประเทศในงาน THAIFEX - ANUGA ASIA 2023 ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า คัดสุดยอดผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากสมุนไพร

บุกตลาดต่างประเทศในงาน THAIFEX - ANUGA ASIA 2023 ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งขยายโอกาสทางการค้าผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากสมุนไพรสู่ตลาดสากล คัดสุดยอดผลิตภัณฑ์เน้นจุดเด่นด้านสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพ มากกว่า 40 ราย เข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหาร 2566 (THAIFEX - ANUGA ASIA 2023) ระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2566 ตั้งเป้าปักหมุดสมุนไพรไทย DBD SMART Local Herb: Best For You Best For All ไปไกลระดับโลก

            นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า "งาน THAIFEX - ANUGA ASIA 2023 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2566 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้นำผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มร่วมออกงานและแสดงสินค้าภายในงานด้วย โดยมอบหมายให้รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2 ท่าน คือ นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ และ นายกำแหง กล้าสุคนธ์ เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ แนวโน้มการบริโภคของคนรุ่นใหม่นิยมใช้สมุนไพรเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพ ส่งผลให้สมุนไพรกลายเป็นหนึ่งในวัตถุดิบจากธรรมชาติที่แวดวงธุรกิจ Health and Wellness ทั่วโลกกำลังต้องการ ประกอบกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์และการตลาดสมุนไพรได้ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของสมุนไพรและขยายช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้สมุนไพรไทย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสมุนไพรไทยทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เฟ้นหาสุดยอดผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจากผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด ธุรกิจอาหาร และสมุนไพร เพื่อเป็นตัวแทนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยเข้าร่วมงาน THAIFEX - ANUGA ASIA 2023 กว่า 40 ราย ทั้งในรูปแบบออกบูทเจรจาธุรกิจ และ Product Display นับเป็นโอกาสสำคัญที่จะผลักดันผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม เข้าสู่ตลาดทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ ควบคู่กับการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค และมีกิจกรรมพิเศษ Cooking Demonstration วันละ 2 รอบ ช่วงเวลา 11.30 - 12.00 น. และ 15.00 - 15.30 น. เป็นการนำเสนออาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมจากสมุนไพร เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมชมงานได้สัมผัสประสบการณ์ที่ดีของการบริโภคอาหารไทยรูปแบบใหม่ตลอดระยะเวลาการจัดงาน กระตุ้นการบริโภคอาหารไทยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและปรับสมดุลของร่างกาย ตอบรับเทรนด์ผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ ซึ่งเป็นกระแสที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง

อธิบดี กล่าวทิ้งท้ายว่า งาน THAIFEX-ANUGA ASIA จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และเป็นที่รู้จักในวงการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่มของโลก การนำผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเข้าร่วมงานในครั้งนี้ เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้ทั้งวงการอาหารและเครื่องดื่มและสมุนไพรไทยได้ก้าวเข้าสู่ตลาดสากลอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ขอเชิญชวนและร่วมชื่นชมสุดยอดผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากสมุนไพรได้ที่ DBD SMART Local Herb Pavilion, Hall 9 Booth 9-GG01 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมการตลาดธุรกิจชุมชน กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สายด่วน 1570 โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5950 และ www.dbd.go.th

#SuperDBD

************************************

ที่มา : กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน                                                                        ฉบับที่ 83 / วันที่ 24 พฤษภาคม 2566