พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

กระทรวงพาณิชย์ จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์
ผู้บริหาร และข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมในพิธี ฯ ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566