รายชื่อสำนักงานบัญชีคุณภาพในภาคเหนือ

 

จังหวัดกำแพงเพชร
   

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดือนฉายการบัญชีและภาษีอากร
129/23 หมู่ที่ 6 ตำบลสระแก้ว
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทร. 088 273 2140, 081 280 9880 โทรสาร 055 714 652
 

 

จังหวัเชียงใหม่

บริษัท ซี แอนด์ ฮิล จำกัด
362/21,19 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลวัดเกต
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทร. 053 306 070 โทรสาร 053 306 070 ต่อ 12
 

บริษัท ที แอคเคานท์ จำกัด
31 ซอย 8 ถนนสุขเกษม ตำบลป่่าตัน
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053 220 500, 053 220 940-3 โทรสาร 053 220 944
 

บริษัท โพรเฟสชั่นแนล แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด
459/12-13 ถนนเจริญเมือง ตำบลวัดเกต
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทร. 053 241 979 โทรสาร 053 249 910
 

 
บริษัท ศุภรา คอนซัลแตนท์ จำกัด
82/6 หมู่ที่ 6 ตำบลฟ้าฮ่าม
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทร. 053 244 836, 053 244 838 โทรสาร 053 244 836
 

บริษัท กาญจน์ บัญชีและภาษีอากร จำกัด
555/193 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองจ๊อม
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทร. 086 911 1059

บริษัท ฟินิกซ์ แอคเค้าน์ติ้ง โซลูชั่น จำกัด
555/114 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองจ๊อม
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทร 052 009 431, 083 293 5899 โทรสาร 052 009 431
 

 

จังหวัดเชียงราย
 

บริษัท แอ็ค คอนเซ็ปท์ จำกัด
350/15 หมู่ที่ 15 ตำบลเวียง
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร. 053 752 977 โทรสาร 053 752 977
 

บริษัท ธนชัยการบัญชี จำกัด
300/119 หมู่ที่ 9 ตำลรอบเวียง
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร. 053 719 881-2 โทรสาร 053 718 155
 

บริษัท ฐิติพัฑฒ์ การบัญชี จำกัด
181/10 หมู่ที่ 13 ตำบลรอบเวียง
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร. 053 717 533-5 โทรสาร 053 715 221
 

 

จังหวัดตาก

 
บริษัท ทิพย์ปัญญาการบัญชี จำกัด
58 ถนนสายเอเชีย ตำบลแม่สอด
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
โทร. 055 535 399 โทรสาร 055 536 495
 

 

จังหวัดพิษณุโลก
   

บริษัท สำนักงาน โปรการบัญชี จำกัด
227/163 ถนนบรมไตรโลกนารถ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. 055 219 963, 055 219 965
 

 

 

บริษัท ซี๊ด แอคเค้าท์ จำกัด
228/74 ถนนไชยานุภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. 093 136 4449, 089 960 9934 โทรสาร 055 320 659
 
  จังหวัดแพร่
 

บริษัท สำนักงานวิชฐ์ชาพรการบัญชีและตรวจสอบ จำกัด
400/486-487 หมู่ที่ 9 ตำบลนาจักร
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทร. 054 533 820-1 โทรสาร 054 533 820

บริษัท เอกรัฐการบัญชี แอนด์ ลิสซิ่ง จำกัด
410/12 หมู่ที่ 9 ตำบลนาจักร
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทร. 081 796 7241, 054 524 782 โทรสาร 054 524 782
 

จังหวัดอุตรดิตถ์
 

บริษัท เอ.พี. แอคเคานท์ แอนด์ แทกซ์ จำกัด
2/2-3 ถนนเจษฎาบดินทร์เหนือ ตำบลท่าอิฐ
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร. 055 444 123, 055 830 471 โทรสาร 055 444 123
 

บริษัท ประภัสสรการบัญชี จำกัด
19/79-80 ถนนเจษฎาบดินทร์เหนือ ตำบลท่าอิฐ
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร. 055 444 360, 089 856 3506 โทรสาร 055 830 475